Investovanie vs. Sporenie.

Je veľmi dôležite vedieť a porozumieť rozdielom, výhodám, či rizikám prichádzajúcich s manažovaním finančných prostriedkov. Sporenie, aj investovanie má zásadné miesto v živote každého, základom je rozoznať, kedy by si mal sporiť a kedy je vhodné investovať. Dnes si porovnáme tieto 2 základné pojmy.

Podobnosť medzi sporením a investovaním?

Spoločným cieľom investovania a sporenia je zhromažďovať peniaze, v tom lepšom prípade sa topiť v peniazoch. :D V prípade sporenia si zvyčajne otvoríme sporiaci účet v banke, pri investovaní si otvoríme účet u certifikovaného brokera.


Sporiaci človek, ale aj aktívny investor pozná význam úspory peňazí. Investori by mali mať na bankovom účte dostatok prostriedkov na pokrytie mimoriadnych výdavkov a iných neočakávaných nákladov predtým, ako začnú dlhodobo alebo krátkodobo investovať, napríklad do akcií.


Investičné peniaze, by mali byť také, ktoré necháte na pokoji s pravdepodobnosťou ich použiť v ďalekej budúcnosti, napríklad o pár rokov alebo v dôchodku. Ľudia v mnohých prípadoch investujú dlhodobo, s tým, že plánujú v budúcnosti kúpu majetku v zahraničí alebo chcú zabezpečiť svoje deti.

Sporenie prináša tieto výhody a nevýhody:

 • Bezpečnosť – najlepší spôsob ako sa vyhnúť strate peňazí.

 • Rýchly prístup k peňažným prostriedkom v prípade potreby.

 • Úrok /zisk/ je známy vopred.

 • Medzi nevýhody zaradíme poplatky spojené s vedením účtu.

 • Nízky výnos.

 • Inflácia patrí medzi dôležité nevýhody sporenia. Tým, že úroky sú pri týchto účtoch zvyčajne veľmi nízke a peniaze „vďaka“ inflácii strácajú pomerne rýchlo svoju hodnotu, považujeme my v konečnom dôsledku takéto sporenie za mínusové.

Investovanie prináša tieto výhody a nevýhody:

 • Investičné produkty, ako sú napríklad akcie, môžu mať oveľa vyššiu návratnosť ako sporiace účty.

 • Likvidita - investičné produkty sú spravidla veľmi likvidné. Akcie, dlhopisy a ETF možno ľahko premeniť na hotovosť takmer každý pracovný deň.

 • V prípade diverzifikovaného portfólia môžete ľahko prekonať infláciu.

 • Riziko – investície do akcií sú rizikové, hlavne ak chcete investovať v kratšom časovom horizonte.

 • Výnosy nie sú zaručené.

 • Poplatky môžu byť vyššie.

 • Treba rátať skôr s dlhodobou investíciou.


Investovať alebo sporiť?

Neexistuje správna odpoveď a v prvom rade si musíš zvážiť časový horizont, kedy budeš svoje peniaze chcieť použiť a risk aký si ochotný podstúpiť.

Investovanie na burze je vhodnejšie v dlhodobom horizonte a s kapitálom, ktorý keď stratíš, tak sa neocitneš vo finančnej kríze. Investovanie je agresívnejšie zhodnocovanie majetku.